Į pradžią ProduktaiFRANKONAS

FRANKONAS

FRANKONAS yra 2004 m. leidykloje „Žodynas“ išleisto Irenos Janinos Balaišienės „Prancūzų-lietuvių kalbų žodyno“ kompiuterinė versija. Jame pateikiama apie 75000 prancūzų kalbos žodžių ir posakių. Žodyne sudėti literatūrinės ir šiuolaikinės šnekamosios prancūzų kalbos žodžiai, posakiai, svarbiausi įvairių mokslo šakų terminai, jų fonetinė transkripcija bei dažniausiai pasitaikantys sutrumpinimai. Vertimo vienu veiksmu technologija (VVV), klaviatūros tvarkyklės nereikalaujantis ciklinis prancūziškų ir lietuviškų raidžių rašymas paieškos lauke.
© Irena Janina Balaišienė, 2004
© UAB „Fotonija", 2005
ISBN 9955-9824-1-1


Produkto naudojimosi instrukcija

Programos aprašymas PDF failePDF failas.

Informacija apie darbą FRANKONO lange

FRANKONO lange yra šeši darbiniai laukai:

Frankono langas

1. Kalbų keitimo laukas. Čia išdėstyti mygtukai  ir  su tautinių vėliavų spalvomis, kurie informuoja apie pasirinktą verčiamų žodžių kalbą ir jas perjungia.

2. Paieškos laukas. Šiame lauke įrašomas žodis, kuriam ieškomas vertimas.

3. Antraštinių žodžių sąrašo laukas. Jis keičiasi perjungiant kalbos keitimo mygtukus. Sąraše pasirinkus žodį pateikiamas jį aprašantis straipsnis.

4. Vertimo laukas. Šiame lauke žodžio straipsnis pateikiamas, kai:

 • paieškos lauke įrašomas žodis;
 • pasirenkamas įrašas antraštinių žodžių sąraše;
 • praeityje žiūrėtų žodžių sąraše pasirenkamas žodis;
 • būsenoje „visada viršuje“ žodis savaime patenka iš iškarpinės;
 • pasirenkamas žodis naudojant vertimą vienu veiksmu (VVV);

  Jei paieškos metu aptinkami keli homonimai (vienodai rašomi, bet skirtingų reikšmių žodžiai), vertimo lauke atskiriama zona, į kurią surašomi visi galimi variantai. Šie žodžiai pateikiami kaip aktyviosios nuorodos. Pelės spragtelėjimu lauke parodomas žodžio straipsnis.

  Žodyno straipsnio pradžioje simboliškai pateikiami antraštinių žodžių dažnumai. Trys tūkstančiai dažniausiai vartojamų prancūzų kalbos žodžių pažymėti penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, šeši tūkstančiai gana dažnai vartojamų žodžių – keturiomis arba penkiomis t.t. Kuo mažiau užpildytų žvaigždučių – tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti retai prancūzų kalboje sutinkami žodžiai.

  5. Praeities laukas. Čia saugomas praeityje žiūrėtų žodžių sąrašas, kuris keičiasi perjungiant kalbos keitimo mygtukus. Lauką išvalyti (ištrinti sąrašą) galima mygtuku, esančiu po juo.

  6. Programos lango valdymo mygtukų zona (apatinėje dalyje). Iš kairės į dešinę einančių mygtukų paskirtis:

    arba  būsenai „Visada viršuje“ įjungti arba išjungti

   arba  praeityje žiūrėtų žodžių sąrašui išjungti arba įjungti

   spausdinti vertimo straipsnį

   keisti programos savybes

   atidaryti pagalbinės informacijos langą

   išjungti programą

   ištrinti praeities žodžių sąrašą.

  Kalbų keitimas

  Žodyno lango viršuje yra du mygtukai  ir , kurie keičia žodžių paieškos kalbą. Vienas iš jų būna neryškus ( arba ) . Perjungiant kalbas mygtukų spalvos ir ryškumas keičiasi. Apie paieškos lauke pasirinktą kalbą informuoja ryškesnių spalvų mygtukas.
  Paieškos būseną galima keisti ir vienu metu nuspaudus klaviatūros klavišus Alt + L arba Ctrl + L.


  Vertimas vienu veiksmu

  Programoje įgyvendintas greitas vertimas vienu veiksmu (VVV). Juo galima pasinaudoti dirbant su dauguma programų, veikiančių Windows 2000/XP/Server 2003 operacijų sistemose.

  Naujai įdiegta ir veikianti programa atlieka vertimą vienu veiksmu, kai vienu metu  nuspaudžiami klaviatūros klavišas Ctrl ir dešinysis pelės klavišas. Toks veiksmas atidaro žodyno langą su vertimu to žodžio, ties kuriuo yra pelės žymiklis.

  VVV iškvietimo klavišų derinys keičiamas lange Nuostatos, kuris atidaromas mygtuku . VVV veikia ir pačios programos lange. Naudojant VVV, darbo tempas gerokai greitesnis, nei renkat žodžius paieškos lauke su klaviatūra.

  Be VVV yra ir kitas vertimą spartinantis būdas. Jei programa yra būsenoje „Visada viršuje“ ir į iškarpinę yra kopijuojamas koks nors tekstas, tai pirmasis kopijuojamo teksto žodis automatiškai atsiranda paieškos lauke ir pateikiamas jam artimiausias vertimo straipsnis. Šiuo atveju darbas nėra toks spartus kaip naudojant VVV, kadangi norint gauti vertimą reikia atlikti keletą veiksmų: pažymėti kopijuojamą tekstą, o po to jį nukopijuoti į iškarpinę nuspaudžiant atitinkamą klavišų derinį.


  Ciklinis raidžių įvedimas

  Žodis, kuriam reikia rasti vertimo straipsnį, rašomas paieškos lauke

  Šiame lauke rašomas prancūziškas arba lietuviškas žodis, priklausomai nuo to, kokia kalba pasirinkta. Apie pasirinktą kalbą informuoja ryškesnių spalvų mygtukas su vėliavėle.

  Ir lietuvių, ir prancūzų kalbos naudoja lotyniškas raides su įvairiais diakritiniais ženklais: paukščiuku, nosine, cedila, stogeliu ir t.t.  Tokias raides patogiai rašyti galima naudojant atitinkamos kalbos klaviatūros tvarkykles, tačiau kai kada neįmanoma arba nepageidautina įdiegti papildomą klaviatūros tvarkyklę. Šios problemos sprendimui žodyne naudojamas autonominis ciklinis raidžių įvedimas, kuris suteikia galimybę paieškos lauke įrašyti lotyniškas raides su diakritiniais ženklais, nediegiant papildomų klaviatūros tvarkyklių. Kai paieškos lauke rašomas žodis turi lotynišką raidę su diakritiniu ženklu, reikia nuspausti klaviatūros mygtuką Ctrl ir jo neatleidžiant spausti mygtuką su atitinkama lotyniška raide tiek kartų, kol pasirodys reikiama raidė. Taip spaudant mygtuką, raidės keičiasi cikliškai (ratu).

  Prancūziškos raidės

  Lietuviškos raidės

     
  RaidėDerinysRaidėDerinys
     
  àCtrl + aąCtrl + a
  âCtrl + a ačCtrl + c
  éCtrl + eęCtrl + e
  èCtrl + e eėCtrl + e e
  êCtrl + e e eįCtrl + i
  ëCtrl + e e e ešCtrl + s
  ïCtrl + iųCtrl + u
  îCtrl + i iūCtrl + u u
  ôCtrl + ožCtrl + z
  œCtrl + o o  
  ùCtrl + u  
  ûCtrl + u u  
  üCtrl + u u u  
  çCtrl + c  
  ÿCtrl + y  

  Būsena „Visada viršuje“

  Mygtuku „Visada viršuje“ keičiama programos būsena. Tai leidžia žodyno langą matyti virš visų kitų naudojamų programų langų. Apie esamą būseną informuoja paveiksliukas ant mygtuko:

       Visada viršuje vaizdelis su knyga viršuje informuoja, kad būsena „Visada viršuje“ yra įjungta

       Visada viršuje išjungta vaizdelis su knyga po langu — išjungta.

  Programa būsenoje „Visada viršuje“ reaguoja į kopijuojamo į iškarpinę teksto pirmąjį žodį ir automatiškai pateikia atitinkamą vertimo straipsnį.


  Savybių keitimas

   Programoje galima keisti žodžio straipsnio pateikimo užlaikymo laiką. Taip pat galima pasirinkti klavišų nuspaudimo derinį, kuriuo atliekamas vertimas vienu veiksmu. Tokie keitimai atliekami lange Nuostatos/Settings, kuris atidaromas mygtuku  

  arba spragtelėjus ant lango piktogramos  (viršutiniame kairiajame kampe) ir iš meniu pasirinkus temą Settings...

  Po bet kurio iš aukščiau minėtų veiksmų programa pateikia savybių keitimo langą

  Šliaužiklis keičia vertimo straipsnelio užlaikymo laiką. Jis gali būti keičiamas nuo 0 iki 5 sekundžių. Greitai renkantiems tekstus šis laikas gali būti 1 sekundė, lėčiau renkantiems jis gali būti didinamas iki 5 sekundžių. Kuo laiko tarpas ilgesnis, tuo mažiau nereikalingų tarpinių įrašų bus praeities lange, kurie atsiranda automatiškai po kiekvieno žodžio straipsnio atidarymo.

  Pirmą kartą paleidus įdiegtą programą, vertimas vienu veiksmu iškviečiamas nuspaudus vienu metu klaviatūros klavišą Ctrl ir paspaudus dešinįjį pelės klavišą. Šis klaviatūros ir pelės klavišų derinys gali būti labai patogus vienoms programoms, tačiau kitose jis gali aktyvuoti iššokančius langus, komandas ir pan., kadangi toks derinys jose gali būti rezervuotas kitokioms funkcijoms. Tokioms programoms reikia pasirinkti naują derinį vertimui vienu veiksmu. Tai galima atlikti nuostatų lange. Nuostatų pakeitimus užfiksuoja mygtukas Gerai/OK. Išsaugotos nuostatos galioja iki kito pakeitimo patvirtinimo.

 • Partneriams
  Prisijungti
  Produkto registravimas
  Produkto naujinimas