Į pradžią Produkto registracija

Produkto registracija

Svetainėje galima registruoti tik šiuo metu platinamus produktus. Atnaujinti ankstesnę produkto versiją už mažesnę kainą turi teisę tik registruoti vartotojai. Vartotojai turintys vardines licencijas (sertifikate nurodytas vartotojas), registruojami išrašant licencijas, todėl papildomai to daryti nereikia. Nebeplatinamų programų vartotojai dėl turimų licencijų registravimo gali kreiptis el. paštu info@fotonija.lt

Pastaba: registracijoje pateikti duomenys tikrinami ir tvirtinami jei neprieštarauja turimai informacijai. Už duomenų teisingumą atsako pildantysis.

Norėdami užregistruoti licenciją, įveskite duomenis apie įsigytą programą ir savo el. pašto adresą. Jums bus išsiųstas el. laiškas su nuoroda patvirtinti registraciją – taip siekiama užtikrinti, kad niekas kitas neužsiregistruotų šios licencijos savo vardu be Jūsų sutikimo.


Produkto registravimo kortelė

Produkto duomenys

Produktas: *
Versija: *
Pirkėjas: Fizinis asmuo
Juridinis asmuo
Licencijos raktas: - - *
Data (įsigijimo/pildymo): *

Pirkėjo duomenys

Vardas: *
Pavardė: *
Telefonas:
Faksas:
El. paštas: *
Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas