Į pradžią ArchyvasWinLika (neplatinama)

WinLika (neplatinama)

Paketas su klaviatūros tvarkyklėmis lietuvių, rusų ir lenkų kalbų tekstams patogiai rinkti (ir su kirčio ženklais), tekstų konverteriais, programėle Mainukai ir TrueType® lietuvišku šriftu Aistika®. Šio šrifto raidyne yra lietuviškos, lenkiškos, rusiškos ir daugelio Europos tautų raidės bei ženklai, atitinkantys UNICODE standartą. Dirbantiems su Lithuanian Numeric ženklų išdėstymu, nereikia perjunginėti į anglišką ženklų išdėstymą, kad galėtų įrašyti taip dažnai naudojamus ženklus @ # $ % & ir t.t., o dirbant su Lithuanian Standart be problemų galima rinkti Q W X. WinLika 2005 leidžia keisti mainų srityje (Clipbord) įsimintą tekstą, t.y. panaikinti visas teksto formatavimo žymes arba padaryti jį „šveplą“. Šveplame tekste visos lietuviškos raidės pakeičiamos į atitinkamas lotyniškas – be nosinių, paukščiukų ir taškų.
© UAB „Fotonija", 1991-2005

PROGRAMOS PLATINIMAS NUTRAUKTAS.


Produkto naudojimosi instrukcija

Programos aprašymas PDF faile PDF failas.

Informacija apie darbą su WinLika

WinLika® 2005 įdiegtų programų sąraše sukuria naują meniu, kuris išskleidžiamas tokia seka: 
Start\Programs
\WinLika 2005>  

Išsiskleidžiantis WinLika 2005 meniu priklauso nuo įdiegtos operacijų sistemos.

 

 


Kompiuteriuose su Windows NT4.0, 2000, XP  ar 2003 Server, išskleistame WinLika 2005 meniu, galima:

 • Atidaryti informacinį langą Apie WinLiką

 • Paleisti programą  Mainukai

 • Atidaryti klaviatūrų nustatymų langą Naudojamos klaviatūros

 • Atidaryti programos aprašymo langą WinLikos 2005 žinynas

Kompiuteriuose su Windows 95, 98 ar Millenium, išskleistame WinLika 2005 meniu, yra papildomas pasirinkimas:

 

 • Atidaryti langą Kodų lentelės keitimas (skirtas rašyti tekstus su kirčiuotomis raidėmis)

Tekstų konvertavimas su MS Word

 

Įdiegta WinLika 2005 papildo MS Word programos tekstinių failų importavimo filtrų sąrašą nauju įrašu – WinLika Text (*.txt;*asc;*.lst)
Šis filtras MS Word terpėje padeda atidaryti įvairių DOS-inių kodavimų Word DOS lietuviškus dokumentus, taip pat ir paprastus lietuviškus tekstus. Atidaromo failo koduotė atpažįstama automatiškai. 

 

 


DOS-inio kodavimo dokumentas konvertuojamas į Windows-1257 (Baltic RIM) kodavimą, jei jį atidarant, Open lango lauke File of type:, pasirenkama pozicija WinLika Text (*.txt;*asc;*.lst).

 

Darbas Mainukų lange

 

 WinLika meniu sąraše pele spragtelėjus ties pozicija Mainukai, paleidžiama programa, kuri kopijuoja mainų srityje (Clipboard'e) esančią tekstinę informaciją (be formatavimo žymių). Ji padeda ruošti dokumentus, kuriuose reikia sumontuoti teksto epizodus, kopijuojamus iš labai skirtingos paskirties programų. Mainukų lange laikomą tekstą galima kopijuoti, redaguoti, konvertuoti, transliteruoti rusišką tekstą lotyniškomis raidėmis, lietuvišką tekstą padaryti „šveplu“ (be diakritinių ženklų) ir pašalinti kirčio ženklus iš teksto. Kartu su įdiegta Juodų Avių 2005 (arba 2004) lietuviško rašto gerinimo priemone,  Mainukų lange galima tikrinti ir taisyti lietuviško teksto rašybą. Norimus Mainukų langus galima laikyti virš bet kurios aktyvios programos ir visada matyti jų turinį.

Veikiant Mainukų programai, sisteminio dėklo dešiniame užduočių juostos kampe, atsiranda obuolio formos piktograma. 

 

 

Kopijuojant tekstinę informaciją iš bet kokios programos lango, obuolio formos piktograma tampa raudona. Taip signalizuojama, kad „saugykloje“ yra  laikoma tekstinė informacija. Kopijuojant naują tekstą, obuolio piktograma trumpam pakeičia spalvą, o „saugykloje“ laikoma informacija atnaujinama mainų srityje turimu tekstu.

 

 

Ant obuolio piktogramos spragtelėjus pelės dešiniu klavišu, išsikleis Mainukų kontekstinis meniu.

 

 

Šio meniu komandos leidžia atlikti kai kuriuos veiksmus ir neatidarius Mainukų lango.

 • Paprastas tekstas tvarko mainų srityje (Clipboard) esantį tekstą.  Nukopijuotas į mainų sritį tekstas išvalomas nuo formatavimo. Po šio veiksmo tekstas įterptas (Paste) į kokią nors programą bus be formatavimo (vienodu šriftu). Tą patį galima padaryti ir tiesiog vienu metu nuspaudus klaviatūros klavišus Ctrl+Alt+F7

 • Nušveplintas tekstas keičia mainų srityje esantį tekstą taip, kad vietoj lietuviškų raidžių ą, č, ę, ė, į, š ų, ū, ž  atsiranda a, c, e, e, i, s, u, u, z   („nušveplintas“). Jei mainų srityje bus rusiškas ar graikiškas tekstas, jis bus transliteruotas lotyniškomis raidėmis. Taip konvertuoti galima ir su Ctrl+Alt+F9

 • Paaiškinimai iškviečia Mainukų pagalbos langą, kuriame aprašytas programos veikimas

 • Apie Mainukus parodo įdiegtos programos versiją, gamintoją, vartotojo duomenis ir serijos numerį

 • Uždaryti visus langus uždaro visus Mainukų programos langus su juose laikoma informacija, tačiau pati programa lieka veikti

 • Baigti išjungia pačią Mainukų programą.

Pelės spragtelėjimas ant „raudono obuolio“ piktogramos arba vienalaikis klavišų derinio Ctrl + Alt + F10 paspaudimas  pateikia Mainukų langą su tuo metu „saugykloje“ laikoma tekstine informacija. Tokių langelių galima susikurti bet kada ir kiek tik reikia. Langams suteikiami vardai iš skaičių, kuris atitinka jų sukūrimo eilės tvarką ir ten esančio teksto pradžios.

 

 

 

Mainukų lange esančiais mygtukais galima atlikti tokius veiksmus:

 • Mygtukais  ir  įjungiama bei išjungiama lango būsena kitų programų langų atžvilgiu. Esamą būseną informuoja mygtuko vaizdas;

 • Mygtuku  langelio turinys kopijuojamas į mainų sritį (Clipboard);

 • Mygtuku  mainų srities (Clipboard) turinys perkeliamas į langą, vietoje esamo teksto (lango pavadinimas nekeičiamas);

 • Mygtuku  paleidžiama lietuviško teksto rašybos tikrinimo priemonė (matomas jei įdiegta ir programa Juodos Avys);

 • Mygtuku  lange esančio teksto lietuviškos nacionalinės raidės keičiamos lotyniškais (ASCII) simboliais. Tekstas tampa „šveplas“;

 • Mygtuku  kirčiuotos raidės keičiamos nekirčiuotomis.  Kompiuteriuose su Windows 95, 98 arba Me OS šio mygtuko nebūna.

 • Mygtuku  pataisomas neteisingai konvertuotas lietuviškas tekstas, kai vietoj ą matoma à, vietoj į á  Kompiuteriuose su Windows 95, 98 arba Me OS šio mygtuko nebūna.

 • Mygtuku  pataisomas neteisingai konvertuotas tekstas iš Latin-4 koduotės.  ±, ¹, ¾, ģ, ź, ē ir kiti ženklai pakeičiami lietuviškomis raidėmis. Kompiuteriuose su Windows 95, 98 arba Me OS šio mygtuko nebūna.

 • Mygtuku  iškviečiamas langas Apie Mainukus, kuriame yra programos versija, gamintojo pavadinimas, serijos numeris ir vartotojo įrašyti duomenys. 

 • Mygtukas ,  arba su kitokiu pavadinimu, nurodo teksto interpretavimo koduotę 8 bitų formatu (t.y., kaip jį supras senos programos). Esamą koduotę galima pakeisti iš sąrašo, išskleidžiamo pelės spragtelėjimu.  

Pelės spragtelėjimas ant mygtuko   Kopijuoti į mainų sritį tekstas bus konvertuojamas į pasirinktą kodavimą ir kopijuojamas į mainų sritį (Clipboard).
Gautą rezultatą galima įkelti į bet kurią kitą programą, naudojant standartinius kopijavimo būdus (su komanda Paste, klavišų deriniu Ctrl + V ir t.t.).  

Mainukų lange esantis rusiškas tekstas gali būti pakeistas į transliteruotą tekstą – parašytą lotyniškomis raidėmis.

 

 

Tai galima atlikti mygtuku . Pateikiamas naujas langas su tuo pačiu tekstu, tik su lotyniškais (ASCII) simboliais.
Rusiškas tekstas transliteruojamas pagal visuotinai priimtas taisykles. 

 

 

PASTABA: visi 8 bitų formato tekstai (seno formato) kopijuojami į Mainukų langą automatiškai konvertuojant į 16 bitų (UNICODE) formatą. Tokiu atveju labai svarbu pasirinkti atitinkamos kalbos klaviatūros tvarkyklę. Lietuviški tekstai bus tvarkingai rodomi, jei kopijavimo metu bus įjungta lietuviška klaviatūros tvarkyklė, t. y. jeigu sisteminio dėklo dešiniame užduočių juostos kampe (prie laikrodžio) matomas ženkliukas  su raidėmis LT, o rusiški kai įjungta rusiška tvarkyklė . Kompiuteriuose su Windows 95, 98 ar Millenium  OS įdiegta darbui su lietuviškais nustatymais, rusiško teksto langelyje nesimato, tačiau, rusiško teksto kopijavimas į kitas programas veiks, tiesiog prieš konvertuojant ir kopijuojant į mainų sritį, reikia pasirinkti CYRILLIC-Kirilica kodų lentelę. 

  

 

 

 

Mygtuku iškviečiamas langas Apie Mainukus su informacija apie programos versiją, gamintoją, vartotoją ir serijos numerį.


 

Šiame lange mygtuku Gerai  langas uždaromas, o mygtuku Žinynas atidaromas langas Mainukų programos aprašymas
Lange yra trumpa informacija apie Mainukų darbą ir valdymą.

 

 

Klaviatūros ženklų išdėstymo nustatymas 

 

WinLika 2005 diegimo metu pasirinktos klaviatūrų tvarkyklės papildo OS įdiegtas tvarkykles ir veikia analogiškai. 

Langas Naudojamos klaviatūros atidaromas su Start\Programs\WinLika 2005, leidžia pasirinkti klaviatūros išdėstymus skirtus lietuvių, lenkų ir rusų kalbų tekstams rinkti.

 

 

 

Lange pažymėta pozicija prieš atitinkamą įrašą bus prijungta. Windows 95, 98, Millenium galima pasirinkti tik vieną išdėstymą vienai kalbai, tuo tarpu Windows NT4.0, 2000, XP tokio apribojimo nėra, t.y. vienai kalbai galima pasirinkti kelis skirtingus klaviatūrų išdėstymus. Lietuvių kalbai galima rinktis iš trijų WinLikos klaviatūrų išdėstymų, Lithuanian Numeric (lietuviškos raidės vietoj skaičių), Lithuanian Standard (pagal patvirtintą dabartinį standartą LST 1582-2000) ir Lithuanian Universal (LST 1205-92), standartinių Windows operacinės sistemos pateikiamų klaviatūrų, paprastai dviejų, Lithuanian ir Lithuanian IBM bei kitų, jei jos įdiegtos kompiuteryje. Lenkų kalbai prie standartinių operacinės sistemos klaviatūrų WinLika pateikia Polish Numeric, o rusų kalbai – Russian Phonetic.

 • Mygtuku Gerai pasirinkimas patvirtinamas

 • Mygtuku Atšaukti pasirinkimas atšaukiamas

 • Mygtuku Skirtukas... atidaromas langas su galimybe pakeisti skaitmeninės klaviatūros dalies klavišu renkamą simbolį (esantį šalia 0 ).

 

 

Pagal lietuvių kalbos standartą, dešimtainė skaičiaus dalis skiriama kableliu, pavyzdžiui 99,9, tuo tarpu anglų kalboje naudojamas taškas 99.9
Dešimtainės dalies skirtuko nustatymo lange galima pasirinkti labiau priimtiną variantą. Šis nustatymas nekeičia regiono parametrų (Regional Settings), kuriuose galima nustatyti skaičių dešimtainį simbolį (Decimal Symbol). Regiono parametrai nulemia, kaip programos interpretuos skaičius, o šis nustatymas nulemia tik klavišo veikimą. 

 • Mygtuku Gerai pasirinkimas patvirtinamas

 • Mygtuku Atšaukti pasirinkimas atšaukiamas

 Lithuanian Numeric (WinLika) – Lietuviška skaitmeninė klaviatūra

Tai dažniausiai naudojamas klaviatūros variantas, kurioje lietuviškos raidės išdėstytos viršutinėje klavišų eilėje, vietoj skaičių. Tačiau dėl lietuviškų raidžių „paaukoti“ skaičiai ir ypač dažnai naudojami simboliai, šį ženklų išdėstymo variantą daro ne visai pilnaverčiu. Naujas sprendimo būdas, panaudotas programoje WinLika 2005, suteikia didesnes galimybes dirbant su klaviatūra ir panaikina būtinybę perjunginėti kalbas. 
Simbolius, paveiksle vaizduojamus žalia spalva, galima įvesti paspaudus dešinįjį Alt, (vadinamą Alt Gr) + atitinkamą klavišą su simboliu („+“ reiškia, kad šie klavišai spaudžiami kartu, vietoj Alt Gr galima spausti du klavišus Ctrl + Alt ), o simbolį, pavaizduotą klavišo viršuje galima įvesti paspaudus  Shift + Alt Gr + atitinkamą klavišą su simboliu. Klavišas  Alt Gr „atidengia“ skaičius, o klavišų derinys Shift Alt Gr – virš jų esančius simbolius. Pavyzdžiui, jei reikia surinkti 5, spaudžiami klavišai Alt Gr + 5 , arba Ctrl + Alt + 5, o jei reikia surinkti % , spaudžiami Shift + Alt Gr + % , arba Ctrl + Alt + % . 
Euro simbolis gaunamas, spaudžiant  Alt Gr + E , o spaudžiant  kai kuriuos klavišus kartu su Shift + Alt Gr, gaunami simboliai, naudojamus žodžių tarimui užrašyti. Su šia klaviatūros tvarkykle galima rinkti ir kirčiuotus lietuviškus tekstus. Kirčiuotoms raidėms spausdinti naudojamas taip vadinamas „miręs“ klavišas. Tokį pavadinimą jis gavo todėl, kad nuspaudus jį vieną patį joks simbolis neišgaunamas. 

 

Lithuanian Standard (WinLika) – Lietuviška standartinė klaviatūra

Standartinėje klaviatūroje lietuviškos raidės išdėstytos pagal Lietuvoje galiojantį standartą LST 1582-2000. Tai beveik sutampantis su lietuviškos rašomosios mašinėlės klaviatūros ženklų išdėstymas. 
Simbolius, pažymėtus žalia spalva, galima įvesti analogiškai kaip ir  Lithuanian Numeric variante.

 

 Lithuanian Universal (WinLika) – Lietuviška universali klaviatūra

Universalioje klaviatūroje lietuviškų raidžių išsidėstymas panašus kaip standartinėje klaviatūroje, kuri beveik sutampa su lietuviškos rašomosios mašinėlės klaviatūra. Tačiau vienas iš skirtumų yra tas, kad F raidė išlieka toje pačioje vietoje kaip ir angliškoje klaviatūroje, o Š yra ant angliškos klaviatūros taško klavišo. 
Simbolius, pažymėtus žalia spalva, galima įvesti analogiškai kaip ir  Lithuanian Numeric variante.

 

 Polish Numeric (WinLika) – Lenkiška skaitmeninė klaviatūra

Lenkiška skaitmeninė klaviatūra patogi tuo, kad visos specialios lenkiškos raidės randamos vienoje vietoje – skaičių eilėje. 
Simbolius, pažymėtus žalia spalva, galima įvesti analogiškai kaip ir  Lithuanian Numeric variante.

 

 Russian Phonetic (WinLika) – Rusiška fonetinė klaviatūra

Ši klaviatūra patogi tuo, kad rusiškų raidžių išsidėstymas atitinka tų pačių raidžių garsinį išsidėstymą amerikietiškoje klaviatūroje, todėl nereikia įsiminti jų padėties.
Simbolius, paveiksle pažymėtus žalia spalva, galima įvesti analogiškai kaip ir  Lithuanian Numeric variante.

 

Kodų lentelės keitimas

 

WinLika 2005 kodų lentelės keitimas reikalingas tik su Windows 95, 98 ar Millenium OS. Windows programos lietuvių kalbai paprastai naudoja Windows Baltic 1257 kodų lentelę, tačiau joje nėra daugumos lietuviškų kirčiuotų raidžių simbolių. WinLika 2005 įdeda savo kodų lentelę ir šriftą, kuri turi kirčiuotų raidžių simbolius. Langas WinLika kodų lentelė atidaromas iš Start\Programs\WinLika 2005>  Kodų lentelės keitimas, kuris leidžia pasirinkti renkamo teksto kodavimą.

 

 

 

Jei reikia rinkti kirčiuotas lietuviškas raides, lange WinLika kodų lentelė pažymima pozicija Kodų lentelė su kirčiuotomis raidėmis
Jei lietuviškų kirčiuotų raidžių rinkti nereikia –  pažymima pozicija Standartinė Baltic kodų lentelė

Mygtuku Naudoti pasirinkimas patvirtinamas 
Mygtuku Atšaukti  lange daryti pakeitimai atšaukiami
Mygtuku Paaiškinimai atidaromas langas su pagalbine informacija.

Kirčiuotoms raidėms spausdinti naudojamas taip vadinamas miręs klavišas. Tokį pavadinimą jis gavo todėl, kad nuspaudus jį vieną patį joks simbolis nespausdinamas. Tačiau po jo nuspaustas simbolis yra modifikuojamas, t.y. jam uždedamas kirtis. Toks miręs klavišas WinLikos klaviatūrose yra viršutinėje eilėje (po funkciniais klavišais) pačioj kairėj esantis geltonai atvaizduotas klavišas su ` ir ~. Pavyzdžiui, nuspaudus klavišą ` ir po to a, gaunama kirčiuota à

Bendros taisyklės šios:
Raidė su kairiniu kirčiu ` spausdinama taip: miręs  klavišas, po to raidė.
Raidė su riestiniu kirčiu ~ spausdinama taip: Shift + miręs  klavišas, po to raidė.
Raidė su dešininiu kirčiu ´ spausdinama taip: Alt Gr + miręs  klavišas, po to raidė.

Jeigu reikia raidės ä, ü arba ö, spauskite Shift + Alt Gr ir po to atitinkamai raidę a, u arba o.
Pats kairinis kirtis ` gaunamas nuspaudus: miręs  klavišas, po to tarpas.
Riestinis kirtis ~ gaunamas nuspaudus: Shift + miręs  klavišas, po to tarpas.
Dešininis kirtis ´ gaunamas nuspaudus: Alt Gr + miręs  klavišas, po to tarpas.

Ne visos kirčiuotos raidės surenkamos bet kuriuo šriftu. Vienintelis šriftas, kuris leidžia surinkti visas kirčiuotas raides yra Aistika®, pateikiamas kartu su programa WinLika 2005. Norint spausdinti kirčius naudojant kitokį šriftą arba ant tokių raidžių, kurios lietuvių (lenkų ar rusų) kalboj niekados nebūna taip kirčiuojamos, reikia naudoti taip vadinamas kompozicines sekas. Tačiau šiuo atveju simboliai ne visada atrodys gražiai, nes tai dirbtinai sukombinuoti du simboliai, nenumatyti tame šrifte. 

 

 

Klaviatūrų nustatymai OS priemonėmis

 

Klaviatūrų tvarkyklės tvarkomos standartinėmis Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP OS priemonėmis, kurios turi savo ypatumus.

Dirbant su Windows XP, reikia atidaryti langą Control Panel ir pasirinkti temą Regional and Language Options

 

 

Lange Regional and Language Options pasirenkama tema  Languages, kuri skirta nacionalinių nustatymų keitimui.

 

 

  

Toliau atliekami pakeitimai, kurie leidžia prijungti, pašalinti arba patogiau junginėti nacionalines klaviatūras.

 

 

 

 

Pagalbinės informacijos langas 

Pagalbos langas Help  atidaromas pasirenkant Start\Programs\WinLika 2005> WinLikos 2005 žinynas

 

 

Čia galima rasti smulkesnį aprašymą apie WinLikos komponentes ir veikimo principus 

Informacinis programos langas Apie WinLiką su versijos numeriu,  vartotojo duomenimis ir serijos numeriu, atidaromas pasirinkus Start\Programs\WinLika 2005> Apie WinLiką 2005

 

 • Mygtuku Gerai langas išjungiamas

 • Mygtuku Žinynas atidaromas langas Help 


MS-DOS®, Windows® ir Microsoft® yra registruoti Microsoft korporacijos prekiniai ženklai;
Unicode® yra registruotas Unicode, Inc. prekinis ženklas;
WinLika® yra registruotas UAB „Fotonija“ prekinis ženklas;
Aistika™  yra UAB „Fotonija“ prekinis ženklas.

Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas