Į pradžią ArchyvasWinLika (neplatinama)

WinLika (neplatinama)

Paketas su klaviatūros tvarkyklėmis lietuvių, rusų ir lenkų kalbų tekstams patogiai rinkti (ir su kirčio ženklais), tekstų konverteriais, programėle Mainukai ir TrueType® lietuvišku šriftu Aistika®. Šio šrifto raidyne yra lietuviškos, lenkiškos, rusiškos ir daugelio Europos tautų raidės bei ženklai, atitinkantys UNICODE standartą. Dirbantiems su Lithuanian Numeric ženklų išdėstymu, nereikia perjunginėti į anglišką ženklų išdėstymą, kad galėtų įrašyti taip dažnai naudojamus ženklus @ # $ % & ir t.t., o dirbant su Lithuanian Standart be problemų galima rinkti Q W X. WinLika 2005 leidžia keisti mainų srityje (Clipbord) įsimintą tekstą, t.y. panaikinti visas teksto formatavimo žymes arba padaryti jį „šveplą“. Šveplame tekste visos lietuviškos raidės pakeičiamos į atitinkamas lotyniškas – be nosinių, paukščiukų ir taškų.
© UAB „Fotonija", 1991-2005

PROGRAMOS PLATINIMAS NUTRAUKTAS.


Detalus aprašymas

WinLika tai programų rinkinys Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 operacijų sistemoms, kurios suteikia naudingų ir patogių funkcijų dirbant su tekstais. Įpratusiems dirbti su lietuviškų raidžių išdėstymu klaviatūroje vietoje skaičių nebereikės perjunginėti kalbų, norint gauti taip dažnai naudojamus ženklus @, $ ar % , dirbantiems su standartiniu raidžių išdėstymu nebus problemų surinkti Q, W,  X ir t.t. Tokią galimybę suteikią naujos WinLikos klaviatūrų tvarkyklės. Yra galimybė kopijuoti ir saugoti tekstus atskiruose languose be formatavimo žymių (plain text), juos konvertuoti į „šveplą“ tekstą (be diakritinių ženklų), perkelti tekstus į skirtingas programas Unicode® standarto kodavimu arba konvertuoti ir kopijuoti senuoju Baltic RIM kodavimu bei atvirkščiai. Įdiegiamas OpenType šriftas Aistika® turi ženklų rinkinį atitinkantį WGL4 standartą papildytą simboliais bei raidėmis, kurie suteikia galimybę rinkti ir spausdinti kirčiuotus lietuviškus ir rusiškus tekstus, transkripcijos ženklus bei kitus simbolius (programose MS Word, WordPad, Notepad ir kt.), naudojamus žodynų ir specialios literatūros leidiniams. 

Esminiai privalumai

 Klaviatūrų tvarkyklės skirtos rinkti tekstus trim kalbom su kirčiuotomis raidėmis, naudojant „mirusį“ klavišą:
lietuvių kalba su Numeric, Standard ir Universal ženklų išdėstymais klaviatūroje,
rusų kalba su Phonetic ženklų išdėstymu klaviatūroje (nac. raidės sutampančios su lotyniškų raidžių tarimu),
lenkų kalba su Numeric ženklų išdėstymu klaviatūroje (nac. raidės viršutinių skaičių vietose).

 Rankinio kontūrų instruktavimo (hinting) šriftas Aistika®, kuriame yra lietuviškos, rusiškos bei kitų tautų raidės su diakritiniais ženklais (pridėtinis garsinio rašto ženklas), arabiškų indiškų ir kitų tautų transliteravimo ženklai, kirčiuotų raidžių ligatūros, raidžių porų tarpusavio deriniai (kerning) ;

 Programa Mainukai, kuri leidžia saugoti daug tekstinių kopijų iš mainų srities, konvertuoti simbolius, padaryti juos „šveplais“, rusišką tekstą pakeisti į transliteruotą tekstą – parašytą lotyniškomis raidėmis ir t.t.;

 Priemonė nacionalinių WinLikos klaviatūrų tvarkyklių valdymui (suteikia galimybę įjungti ar išjungti klaviatūros tvarkykles, skaičių grupėje pasirinkti tašką arba kablelį, kaip dešimtainės dalies skirtuką);

 Teksto importavimo filtras Microsoft® Word programai, kuris konvertuoja įvairaus kodavimo failus į Windows 1257 kodavimą;

 Detalus programų rinkinio aprašymas su iliustracijomis pateikiamas HTML ir Help pavidalu.

Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas