Į pradžią ArchyvasJuodos avys 2005 (neplatinama)

Juodos avys 2005 (neplatinama)

Tai lietuvių kalbos rašybos gerinimo programa, suteikianti galimybę Microsoft® Office 2007, 2003, XP, 2000, 97, 95, Adobe® InDesign® 2.0 ir 3.0 dokumentuose tikrinti, taisyti bei kelti per brūkšnelį lietuviškus Unicode® kodavimo tekstus. Programa gali būti diegiama į 32-jų bitų Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista ir 7 terpes, skirtas dirbti su 1257 kodavimo lentele (Baltic RIM). Lietuviško teksto skiemenavimas, tikrinimas ir taisymas vyksta standartinėmis šių programų priemonėmis.


© UAB „Fotonija", 1991-2005.
ISBN 9955-9824-0-3

PROGRAMOS PLATINIMAS NUTRAUKTAS.


Produkto naudojimosi instrukcija

Programos aprašymas PDF faile PDF failas

 

Informacija apie darbą su Juodų avių programa

 

 

Juodos avys 2005 įdiegtų programų sąraše sukuria naują meniu, kuris išskleidžiamas su Start\Programs\Juodos avys 2005>.  

Išskleistame programos meniu sąraše galima:

 • Atidaryti informacinį langą Apie Juodas avis 2005
 • Atidaryti langą Žinynas su programos aprašymu

Programose MS Access, Excel, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Visio ir Word ir Adobe InDesign lietuvių kalbos rašybos tikrinimas bei taisymas veikia, kaip sudėtinė jų dalis, o Mainukų languose (programos WinLika 2005 komponentė), rašybos tikrinimas veikia savarankiškai.

nbsp;

Lietuviškus tekstus tikrinti ir taisyti galima tuomet, kai jis atitinka MS 1257-Baltic koduotę ir turi lietuvių kalbos požymį (priskirtas lietuvių kalbos žodynui). Tekstas renkamas MS Office programose, kai įjungta lietuviška klaviatūros tvarkyklė, tokį požymį turi. Dokumente sukurtame anksčiau, gali būti ir kitaip. Daugumoje programų toks požymis nustatomas labai panašiai – pažymėtai teksto daliai su komanda iš meniu Tools/Language.../Set Language... . 

Yra programų, kuriose atskiroms teksto dalims nustatyti kalbos požymio negalima. Tai programos Excel, Access, Project ankstesnės versijos FrontPage ir pan. Jose tekstas tikrinamas pagal pasirinktą žodyną. Tai galima padaryti iš meniu Tools/Options... atidarius nustatymų langą arba teksto tikrinimo metu (su Spelling komanda) pakeisti žodyną iš sąrašo Dictionary Language: .

Jei įdiegta programa WinLika 2005 tekstinius dokumentus, atidaromus su MS Word, rekomenduojama konvertuoti su WinLika text  filtru. Taip atidarytas lietuviškas tekstas bus tinkamas rašybos tikrinimo programai, nes jis turės lietuvių kalbos požymį. 

Visose programose rašybos tikrinimas pradedamas vienodai: įrankių juostos mygtuku , funkcinio klavišo F7 paspaudimu arba su komanda Spelling...Tools meniu. Tikrinimo metu, sutikus nežinomą žodį, pateikiami kiekvienai programai saviti Spelling langai, kuriuose galimi klaidų taisymo ir kiti veiksmai. 

 

Kai kuriose programose rašybos tikrinimas gali vykti automatiškai, pvz.: Word, Front Page ir Publisher.  Taip tikrinamo teksto nežinomi žodžiai išskiriami raudona vingiuota linija. Dešiniuoju pelės mygtuko spragtelėjimu ant pažymėto žodžio galima atidaryti meniu su taisymo pasiūlymais. Tokiu būdu tekstas bus tikrinamas jei programos nustatymu lange Options (atidaromas su Tools/Options...) varnele pažymėta pozicija Check spelling as your type


 Darbas Mainukų languose  

Programa Mainukai įdiegiama kartu su WinLika 2005. Mainukai tai programa, kuri kopijuoja mainų srityje (Clipboard'e) esančią tekstinę informaciją (be formatavimo žymių). Ji padeda ruošti dokumentus, kuriuose reikia sumontuoti teksto epizodus, kopijuojamus iš labai skirtingos paskirties programų. Mainukų lange laikomą tekstą galima kopijuoti, redaguoti, konvertuoti, tikrinti ir taisyti lietuviško teksto rašybą, transliteruoti rusišką tekstą lotyniškomis raidėmis, lietuvišką tekstą padaryti „šveplu“ (be diakritinių ženklų) ir pašalinti kirčio ženklus iš teksto.  Norimus Mainukų langus galima laikyti virš bet kurios aktyvios programos ir visada matyti jų turinį.

Veikiant Mainukų programai, sisteminio dėklo dešiniame užduočių juostos kampe, atsiranda obuolio formos piktograma. 

Kopijuojant tekstinę informaciją iš bet kokios programos lango, obuolio formos piktograma tampa raudona. Taip signalizuojama, kad „saugykloje“ yra  laikoma tekstinė informacija. Kopijuojant naują tekstą, obuolio piktograma trumpam pakeičia spalvą, o „saugykloje“ laikoma informacija atnaujinama mainų srityje turimu tekstu.

Pelės spragtelėjimas ant „raudono obuolio“ piktogramos arba vienalaikis klavišų derinio Ctrl + Alt + F10 arba  Ctrl + Alt + M paspaudimas,  pateikia Mainukų langą su tuo metu „saugykloje“ laikoma tekstine informacija. Tokių langelių galima susikurti bet kada ir kiek tik reikia. Langams suteikiami vardai iš skaičių, kuris atitinka jų sukūrimo eilės tvarką ir ten esančio teksto pradžios.

Pasirinktame Mainukų lange, spragtelėjus ant Lietuviškos rašybos tikrinimo  ABCmygtuko, paleidžiamas teksto tikrinimo procesas. Suradus nežinomą žodį, jis pažymimas ir pateikiamas lange Rašyba.

Lauke Žodyne nerasta rodomas nežinomas žodis; 
Lauke Keisti į: siūlomas variantas taisymui; 
Lauke Pasiūlymai: yra žodžių sąrašas su galimais taisymo variantais. 

Patikrinus tekstą pateikiamas pranešimas apie jo pabaigą.

Mainukų lange esančiais įrankiais galima atlikti ir kitus veiksmus:

 • Mygtukais  arba  nustato lango būseną kitų programų langų atžvilgiu (įjungia/išjungia būseną „visada viršuje“). 
  Esamą būseną informuoja mygtuko vaizdas;

 • Mygtuku  langelio turinys kopijuojamas į mainų sritį (Clipboard);
 • Mygtuku  mainų srities (Clipboard) turinys įkeliamas į Mainukų langą  (lango pavadinimas nekeičiamas);
 • Mygtuku  lange esančio teksto lietuviškos nacionalinės raidės keičiamos lotyniškais (ASCII) simboliais. Tekstas tampa „šveplas“;
 • Mygtuku  kirčiuotos raidės keičiamos nekirčiuotomis.
 • Mygtuku  keičiamas neteisingai suprastas Baltic RIM (CP 1257) kodavimo lietuviškas tekstas.
  Raidės à á æ è ë ø û þ  keičiamos į raides ą į ę č ė ų ū ž .
 • Mygtuku  keičiamas neteisingai suprastas LATIN-4 (ISO8859-4) kodavimo lietuviškas tekstas.
  Ženklai, simboliai ir raidės  ± ¹ ¾ ģ ź ē  keičiamos į raides ą š ž ė ę į .
 • Mygtukas ,  arba su kitokiu pavadinimu, nurodo teksto interpretavimo koduotę 8 bitų formatu (t.y., kaip jį supras senos programos). Esamą koduotę galima pakeisti iš sąrašo, išskleidžiamo pelės spragtelėjimu. 
 • Mygtuku  iškviečiamas langas Apie Mainukus, kuriame yra programos versija, gamintojo pavadinimas, serijos numeris ir vartotojo įrašyti duomenys. 

Mainukų lange tekstas automatiškai identifikuojamas ir jam priskiriamas kalbos požymis. Jei kopijuojamas tekstas yra ne UNICODE standarto, kalbos priskyrimui turi įtakos tuo metu įjungta nacionalinė klaviatūros tvarkyklė.   

 Pelės spragtelėjimu ant mygtuko   Kopijuoti į mainų sritį tekstas konvertuojamas į pasirinktą kodavimą ir kopijuojamas į mainų sritį (Clipboard).

Gautą rezultatą galima įkelti į bet kurią kitą programą, naudojant standartinius kopijavimo būdus (su komanda Paste, klavišų deriniu Ctrl + V ir t.t.).  

 

PASTABA: visi 8 bitų formato tekstai (seno formato) kopijuojami į Mainukų langą automatiškai konvertuojant į 16 bitų (UNICODE) formatą. Tokiu atveju labai svarbu pasirinkti atitinkamos kalbos klaviatūros tvarkyklę. Lietuviški tekstai bus tvarkingai rodomi, jei kopijavimo metu bus įjungta lietuviška klaviatūros tvarkyklė, t. y. jeigu sisteminio dėklo dešiniame užduočių juostos kampe (prie laikrodžio) matomas ženkliukas  su raidėmis LT.


Langas Apie Juodas avis 

Pasirinkus Start\Programs\Juodos avys 2005>  Apie Juodas avis 2005 atidaromas informacinis langas. Šiame lange yra programos versijos numeris, vartotojo įrašyti duomenys ir serijos numeris. 

 • Mygtuku Gerai langas išjungiamas

 • Mygtuku Žinynas atidaromas Pagalbinės informacijos lange

 


Po 2010-11-18 d. pirkę programą JUODOS AVYS papildomai gali gauti atskirą CD laikmeną, kurioje yra lietuvių kalbos rašybos gerinimo programa, suteikianti galimybę 32 bitų Microsoft® Office 2010 bei Office Starter 2010 programų dokumentuose tikrinti, taisyti ir kelti per brūkšnelį lietuviškus žodžius. Programa gali būti diegiama į 32 ir 64 bitų Windows® XP, Vista ir 7 operacinių sistemų terpes.

Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas