Į pradžią ArchyvasWinLED žodynas (neplatinama)

WinLED žodynas (neplatinama)

5-toji WinLED kompiuterinio žodyno versija. Išplėstos vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų dalys (iki 100 000 žodžių). Pataisyta ir papildyta angliškoji dalis (apie 50 000 žodžių). Nauja žodynų peržiūros programa, įvesta paieškos funkcija. Nemokamas atnaujinimas internetu.
© TEV, 2008
UAB „Fotonija“ programos nebeplatina.


Produkto naudojimosi instrukcija

 

Programos aprašymas PDF faile PDF failas.

Parsisiųskite WinLED v.5 DEMO

Trumpa informacija apie darbą su WinLED

 

Žodyno paleidimas 

Žodyno programai paleisti spragtelėkite pradžios meniu komandą
Pradėti\Visos programos\Tev\WinLED v5.0\WinLED
(Start\Programs\Tev\WinLED v5.0\WinLED)

WinLED v.5 langas

 

Įvedimo ir rezultatų langeliai bei valdymo elementai 

 Žodynas valdomas šiais mygtukais:

       pagrindinio antraštinių žodžių sąrašo įjungimas;

       paieškos rezultatų sąrašo įjungimas;

       peržiūrėtų žodžių sąrašo įjungimas;

       žodžių paieška po visą žodyno tekstą;

       žodžio aprašo lango šrifto dydžio keitimas;

       žodžio aprašo glausto formato įjungimas/išjungimas;

       kirčių ženklų nerodymo būsenos įjungimas/išjungimas;

       žodyno programos lango suskleidimas;

       išėjimas iš programos.

Yra šie meniu punktai – Parinktys ir Pagalba.  Parinkčių keitimo lange galima pakeisti žodyno lango stilių bei nustatyti žodyno atnaujinimų tikrinimo būdą, pagalbos komanda atveria šią žodyno naudojimo instrukciją.

Taip pat galima keisti žodyno lango dydį (tampant pele dešinį apatinį lango kampą) ir stumdyti langą darbastalyje. Pakeistas lango dydis ir buvimo vieta yra įsimenami ir vėl nustatomi, žodyną paleidžiant kitą kartą.

Žodžio įvedimo langelis

Šis langelis turi dvi paskirtis. Pirmiausia, įvedant jame žodį, automatiškai išrenkamas artimiausias pagrindinio antraštinių žodžių sąrašo elementas. Kita šio langelio paskirtis – įvesti žodį ar jo pradžią paieškai po visą žodyno tekstą. Paspaudus įvedimo klavišą Enter arba mygtuką su akies vaizdu, visame pasirinkto žodyno tekste (t. y., ne tik antraštėse, bet ir visuose žodžių aprašuose – atitikmenyse, pavyzdžiuose ir t.t.) bus ieškoma nurodyto fragmento.

Žodžio įvedimo langelyje galima įdėti tekstą, prieš tai nukopijavus jį iš kitos programos (tekstų rengyklės ar pan.). Spragtelėję kairiuoju pelės klavišu žodžio įvedimo langelyje (jei langelyje jau yra tekstas, jį pažymėkite), paspauskite klaviatūros klavišų kombinaciją Ctrl V.

Žodyno pasirinkimo sąrašas

WinLED v5.0 versijoje galima pasirinkti vieną iš keturių komplektuojamų žodynų:

·            anglų-lietuvių kalbų žodynas;

·            lietuvių-anglų kalbų žodynas;

·            vokiečių-lietuvių kalbų žodynas;

·            lietuvių-vokiečių kalbų žodynas.

Žodžių sąrašo langelis

Žodžių sąrašas naudojamas žodžio parinkimui pele. Šiame langelyje pasirinktinai gali būti rodomi trys žodžių sąrašai:

·            Pagrindinis žodyno antraštinių žodžių sąrašas – visi žodyne esantys žodžiai. Šis sąrašas matosi iš karto paleidus žodyno programą, vėliau, perjungus kitą sąrašą, į jį grįžti galima sąrašo mygtuko paspaudimu. Po pagrindinį sąrašą žymeklis šokinėja ir automatiškai, reaguodamas į įvedimo langelyje renkamą tekstą.

·            Paieškos komandos rezultatų sąrašas. Paieška iškviečiama mygtuku su akies vaizdu. Įvykdžius paieškos komandą, šiame sąraše atsiranda visi žodyno antraštiniai žodžiai, kurių aprašuose yra ieškomas teksto fragmentas. Šis sąrašas įjungiamas mygtuko su akies vaizdu paspaudimu.

·            Peržiūrėtų žodžių istorijos sąrašas. Į šį sąrašą įtraukiami žodžiai, ties kuriais pagrindinio sąrašo žymeklis buvo stabtelėjęs bent dviems sekundėms. Šis sąrašas įjungiamas mygtuku su pėdų vaizdu.

Žodžio aprašo langas

Šiame langelyje išvedamas žodžio aprašo tekstas. Skirtingi aprašo elementai skiriami skirtukais, šrifto stiliumi ir spalvomis. Žodžio aprašo lange esantį tekstą galima kopijuoti į kitas programas (tekstų rengyklę ar pan.). Norimas teksto segmentas pažymimas pele ir kopijuojamas į iškarpinę, paspaudžiant klaviatūros klavišų kombinaciją Ctrl C. Vieną žodį pažymėti patogu dukart spragtelint jį pelės kairiuoju klavišu. Kitoje programoje nukopijuotas tekstas įdedamas komanda Įdėti (Paste) ar klavišų kombinacija Ctrl V.

Žodžių paieška po visą žodyno tekstą

Žodžių ar jų fragmentų galima ieškoti visame žodyno tekste, visuose žodžių aprašuose. Tam ieškomą žodžio fragmentą įrašykite žodžio įvedimo langelyje ir paspaudžiame mygtuką su akies vaizdu. Paieškos rezultatų sąraše bus parodyti tie žodyno žodžiai, kurių aprašuose buvo aptiktas nurodytas fragmentas. Žodžių aprašuose tas fragmentas rodomas paryškintas.

Žodžio aprašo šrifto padidinimas

Jei žodžio aprašo šriftas yra per smulkus, jį galima padidinti mygtuku su padidinimo stiklu. Pradinis šrifto dydis grąžinamas, minėtą mygtuką paspaudus dar kartą.

Žodžio aprašo glaustas formatas

Jei norite matyti tik žodyno žodžių pagrindinius atitikmenis, pilną aprašo formatą galite susiaurinti – nerodyti papildomų žodžio atributų, pavyzdžių – mygtuku su formatavimo atvaizdavimu. Glausto formato būsena išjungiama mygtuką paspaudus dar kartą.

Kirčių ženklų nerodymas

Vokiškuose žodynuose žodžiai yra sukirčiuoti. Kirčiavimo galima atsisakyti mygtuku su kirčiuota a raide. Kirčiai įjungiami, mygtuką paspaudus dar kartą.

Lango stiliaus keitimas

Be numatytojo žodyne yra ir kitas programos lango dizaino stilius – įprastas Windows 98 ar Windows 2000 naudotojams. Jį pasirinksite meniu Parinktys lango stilių išskleidžiamajame sąraše.

Žodyno programos lango sąsaja pasikeis tik iš naujo paleidus žodyno programą.

 

Žodyno atnaujinimų tikrinimas

Žodyno programa ir patys žodynai periodiškai atnaujinami, taisomos pastebėtos klaidos. Kad naudotojui nereiktų pačiam rūpintis programos atnaujinimais ir papildymais, žodyno programa tai gali atlikti automatiškai kiekvieną kartą ją paleidžiant. Atnaujinimų tikrinimo būsena įjungiama žodyno programos parinkčių lange parinkus Automatinis versijos tikrinimas. Naujesnės žodyno versijos atsiradimą taip pat galima patikrinti ir žodyno programos parinkčių lange paspaudus mygtuką Tikrinti versiją. Tikrinimas veiks, tik tuo atveju, jei kompiuteris prijungtas prie interneto ir žodyno programai prisijungimas prie interneto neuždraustas ugniasienėje. Jei žodyno atnaujinimas jau yra, apie tai būsite informuoti pranešimu:

Rastas programos atnaujinimas. Ar norite eiti į siuntimo puslapį?

Spragtelėjus mygtuką Gerai, bus atvertas leidyklos tinklalapis su nuorodomis į atnaujinimų failus ir rekomendacijomis dėl jų diegimo.


Windows® ir Microsoft® yra registruoti Microsoft korporacijos prekiniai ženklai;
WinLED  yra  UAB „TEV“ prekinis ženklas.

Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas