Į pradžią ProduktaiTŽŽ

TŽŽ

TŽŽ yra „Tarptautinių žodžių žodyno“ akronimas. Tai leidykloje „Žodynas“ išleisto leidinio (jau pasirodė trys leidimai), kurios autorė Valerija Vaitkevičiūtė, kompiuterinė versija. Šis leidinys ypač naudingas kryžiažodžių sprendėjams ir sudarinėtojams – jiems pateikiamos specialios priemonės automatinei atsakymų paieškai. Be to, žodynas palaiko ryšį su kitomis programomis – kuriame nors lange nukopijavus žodį į laikinąją atmintinę, žodynas gali automatiškai parodyti tą žodį aiškinantį straipsnį.
© Valerija Vaitkevičiūtė, 2001
© Leidykla „Žodynas", 2001
© UAB „Fotonija", 2003
ISBN 9986-465-63-X


Produkto naudojimosi instrukcija

Programos aprašymas PDF faile PDF failas.

Informacija apie darbą TŽŽ lange

Startuodamas Valerijos Vaitkevičiūtės Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas pateikia laikiną užsklandą, kurios apačioje matomas programos įkrovimo indikatorius.

Pagrindinis žodyno langas yra suskaidytas į skirtingus laukus su skirtingomis funkcijomis, savo galimybėmis ir savybėmis.

 Paieškos laukas žodžiui įrašytiIšjungti programąAntraštinių žodžių sąrašasĮjungti/išjungti būseną 'Visada viršuje'Spausdinti straipsnelįĮjungti ekraninę klaviatūrąĮjungti nustatymų langąAtidaryti pagalbos langąTarptautinio žodžio straipsnio laukasĮvairiai susiję žodžiai (asociatyvūs ryšiai)Įjungti išplėstinės paieškos langą (sufleris kryžiažodžių mėgėjams)Susijusių žodžių laukasDešiniuoju pelės mygtuku atidaromas meniuDešiniuoju pelės mygtuku atidaromas meniuDešiniuoju pelės mygtuku atidaromas meniu

 PAIEŠKOS laukelyje (viršutinėje kairėje lango dalyje) žodis gali būti surenkamas su klaviatūra arba atsiranda automatiškai, jei:
a) pasirenkamas žodis pele (arba klaviatūra) iš ANTRAŠTINIŲ ŽODŽIŲ SĄRAŠO, esančio po PAIEŠKOS laukeliu;
b) nukopijavus tekstą į mainų sritį (Clipboard), kai programa veikia režimu VISADA VIRŠUJE, (programa reaguoja tik į pirmąjį žodį);
c) pele spragtelėjus ant aktyviosios nuorodos STRAIPSNIO lauke;
d) spragtelėjus mygtuką IEŠKOTI atidarytame IŠPLĖSTINĖS PAIEŠKOS lange.

PAIEŠKOS laukelyje renkamas žodis ieškomas antraštinių žodžių sąraše, o surastas tekstas su aiškinimu pateikiamas STRAIPSNIO lauke (dešinėje pusėje). Jeigu surinkto žodžio žodyne nėra, parodomas žodis, kuris pagal pirmąsias raides yra artimiausias įvestajam. Laiko tarpą, nuo žodžio įvedimo pradžios iki jo paaiškinimo pateikimo STRAIPSNIO lauke, galima nustatyti lange NUOSTATOS. Šį parametrą rekomenduojama pasirinkti savo nuožiūra. 

ANTRAŠTINIŲ ŽODŽIŲ SĄRAŠO lauke (kairėje lango pusėje) pele spragtelėjus ant tarptautinio žodžio arba žodžių junginio, jo paaiškinimas pateikiamas dešinėje pusėje esančiame STRAIPSNIO lauke. Žiūrėti žodžiai yra įsimenami automatiškai (kiekviename lauke atskirai) ir laikomi laikinojoje atmintinėje iki programos uždarymo.
Skirtinguose lango laukuose spragtelėjus dešinįjį pelės klavišą, iškviečiami kontekstiniai meniu su konkrečiam laukui būdingu komandų pasirinkimu. ANTRAŠTINIŲ ŽODŽIŲ SĄRAŠO lauke kontekstinis meniu suteikia galimybę greitai sugrįžti prie paskutiniųjų žiūrėtų žodžių. Jis pasirenkamas iš rodomo menių sąrašo. Jų skaičių galima keisti lange NUOSTATOS.

STRAIPSNIO lauke antraštiniai žodžiai ir žodžių junginiai pateikiami tamsesniame fone rudos spalvos rašmenimis. Atvedus pelės žymeklį ant antraštinio žodžio, iššokančiame laukelyje parodoma jo kirčiuotė. Skliaustuose aiškinama žodžio kilmė bei istorija (žalia spalva). Jei žodis turi tik vieną reikšmę, rašomas brūkšnys, po kurio aiškinama jo reikšmė. Jei žodis turi kelias reikšmes, tai po kilmės aiškinimo rašomas dvitaškis ir raudonos spalvos skaitmenimis žymimos jo reikšmės, po skaitmenų, reikalui esant, kursyvu rašomos tam tikros pažymos. Jei ta pati pažyma tinka kelioms reikšmėms, tai ji rašoma po skaitmens. 
Po paaiškinimo gali būti rodomas SUSIJUSIŲ ŽODŽIŲ (vienaip ar kitaip priklausantys, turintis asociatyvumo savybių) sąrašas. Šiame, aktyvias nuorodas turinčiame sąraše, yra parodoma tema, kuriai tas žodis priklauso, susiję terminai, sinonimai, antonimai, platesni, siauresni terminai bei kiti žodžiai, naudojami jį aiškinant. 
STRAIPSNIO
lauke spragtelėjus dešiniu pelės klavišu iškviečiamas kontekstinis meniu. Pasirenkant komandas Atgal arba Pirmyn galima sugrįžti prie bet kurio jau žiūrėto žodžio straipsnio. Su komanda Spausdinti galima atspausdinti rodomo straipsnio turinį, o su komanda Kopijuoti – jį nukopijuoti į mainų sritį. 
Jei aiškinamajame straipsnyje panaudoti tarptautiniai žodžiai, kurie žodyne yra aprašyti, tuomet užvedus žymeklį ant tokio žodžio jo spalva pasikeičia, o spragtelėjus pele, STRAIPSNIO laukas pasidalija į dvi dalis.
Viršuje lieka ankstesnis turinys, o apatinėje dalyje rodomas SUSIJUSIO žodžio laukas su pasirinkto žodžio aiškinimu.  

Apatinėje dalyje esančiame SUSIJUSIŲ žodžių lauke tekstas rodomas panašiai, kaip viršutiniame STRAIPSNIO lauke, tik neturi SUSIJUSIŲ ŽODŽIŲ sąrašo, o kontekstinio meniu komandos Atgal, Pirmyn, Spausdinti ir Kopijuoti veikia analogiškai. Komanda Daugiau leidžia pažiūrėti visus galimus, vienaip ar kitaip susijusius, žodžius. Pele spragtelėjus komandą Daugiau, apatinis SUSIJUSIŲ žodžių laukas išnyksta, o galimi variantai rodomi STRAIPSNIO lauke bei aktyvias nuorodas turinčiame SUSIJUSIŲ ŽODŽIŲ sąraše.  SUSIJUSIŲ žodžių langas uždaromas kontekstiniame meniu pasirinkus komandą Paslėpti


 Mygtukas  pateikia langą  IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA 

IŠPLĖSTINĖS PAIEŠKOS lange galima atlikti tarptautinių žodžių paiešką pagal juos apibūdinančius žodžius, nurodytą kalbos dalį, sritį, ryšį su kitais žodžiais ir t.t..  Šiame lange mygtuku Spėjimai kryžiažodžiui  galima įjungt, o mygtuku Paslėpti spėjimus kryžiažodžiui išjungti pagalbinę priemonę, padedančią spręsti kryžiažodžius su tarptautiniais žodžiais.

IŠPLĖSTINĖS PAIEŠKOS lange spustelėjus mygtuką ISTORIJA , parodomi išplėstine paieška jau ieškoti žodžiai. 

Mygtukai VIRŠUJE  ir  APAČIOJE  nustato žodyno lango vaizdavimo būseną ekrane. Įjungtas režimas VIRŠUJE leidžia programos langą matyti virš visų naudojamų programų langų. Apie režimo perjungimą informuoja besikeičiantis paveiksliukas ant mygtuko. Jei paveiksliuke plūdė virš vandens, režimas yra įjungtas, jei plūdė po vandeniu – išjungtas.

Mygtukas  SPAUSDINTI siunčia spausdinimui aktyvų straipsnelį.

Mygtukas  KLAVIATŪRA įjungia ekraninės klaviatūros langą, skirtą rinkti tekstams naudojant pelę. Ją patogu naudoti, kai kompiuteryje nėra įdiegtos lietuviškos klaviatūros tvarkyklės. Pele spragtelėjus klaviatūroje esantį mygtuką, atitinkama raidė (simbolis), bus įrašoma žodyno PAIEŠKOS laukelyje.

 

Mygtukas  pateikia langą NUOSTATOS. Čia galima keisti programos laukuose rodomo teksto šrifto dydį, straipsnio pateikimo užlaikymo laiką ir saugomų laikinoje atmintinėje žiūrėtų žodžių skaičių.

Mygtukas  PAGALBA pateikia langą su aiškinamąją informacija apie žodyną, jo galimybes ir naudojimo aprašymu. 

Mygtukas  BAIGTI programą išjungia.

Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas