Į pradžią ProduktaiŠriftas AISTIKA

Šriftas AISTIKA

Tai TrueType ir Type1 šrifto tipų rinkinys, kuriame yra kelių garnitūrų, skirtingų koduočių ir standartų raidynai.
Komplekte TrueType šriftas pateikiamas dviejų skirtingų koduočių, skirtų naudoti senose ir naujose Windows OS programose. Šriftas koduotas 32 bitais atitinka WGL4 standartą (UNICODE), o koduotas 8 bitais yra standarto LST ISO/IEC 8859-13 atitikmuo, daugeliui žinomas Baltic RIM vardu.
Visi Type1 šrifto variantai koduoti 8 bitais ir komplekte yra penkios skirtingos ženklų kodavimo lentelės. Tai suteikia galimybę dirbti su lietuviškais, kirčiuotais lietuviškais, rusiškais, kirčiuotais rusiškais ir Vakarų Europos kalbų tekstais, programose, kuriose negalima naudoti 32 bitais koduojamų ženklų (UNICODE).
© UAB „Fotonija", 2002-2007


Produkto naudojimosi instrukcija

 

Informacija apie šrifto AISTIKA koduotes

 

Visi Aistikos šrifto TrueType ir Type1 variantai pateikiami pakete Kompiuterinio šrifto „Aistika“ rinkinys (CD ir licencija vartotojui)

Tai pirmasis Lietuvoje sukurtas naujos kartos  TrueType® šriftas su OpenType® lentelėmis ir ženklais atitinkančiais ISO/IEC 10646-1 standartą, sutampančiais su Unicode® vardu žinomu kodavimu.
Šriftas AISTIKA su UNICODE koduotės ženklų rinkiniu naudojamas kompiuterinių žodynų ANGLONAS, FRANKONASINTERLEKSIS ir TŽŽ tekstams ekrane rodyti. Jis įdiegiamas ir su programa Juodos avys (diegiant WinLiką 2005). Šiuo šriftu galima rinkti simbolius bei raides, kurios reikalingos spausdinti kirčiuotus lietuviškus ir rusiškus tekstus, transliteruotus tekstus, transkripcijos ženklus žodynų ir specialios literatūros leidiniuose.

AISTIKOS šrifto rinkinyje yra ir variantai su 8-bitų ženklų koduote (iki 256 ženklų šrifte). Jie pateikiami TrueType ir Type1 (PostScript standartas) tipo kontūrais. Toks šriftas tinkamas ankstesnių versijų programoms, kuriose negalima rinkti skirtingų kalbų tekstus su UNICODE koduotės šriftais (pvz.: Adobe PageMaker 6.0).

TrueType kontūro šriftas pavadintas AistikaRIM, kuriame lietuviškos ir Baltijos šalių raidės koduojamos 8 bitais pagal LST ISO/IEC 8859-13 standartą (su nedideliais pakeitimais), dar žinomas ir Baltic RIM vardu.

Type1 kontūro Aistikos šriftas suskaidytas į 5-kias dalis su skirtingais pavadinimais. Pavadinimo paskutinės dvi raidės skiriasi priklausomai nuo koduotės:
Aistika PS tai šriftas su Vakarų Europos raidėmis, kurių kodavimas atitinka standartą ISO/IEC 8859-1,  Windows terpėje kodavimas žinomas CP-1252 vardu.
Aistika LT tai šriftas su lietuviškomis raidėmis, kurių kodavimas atitinka standartą LST 1590-3,  Windows terpėje kodavimas žinomas CP-1257 Baltic vardu.
Aistika LT Accent, tai šriftas su lietuviškomis kirčiuotomis raidėmis, kurių kodavimas atitinka standartą LST 1590-4,  Windows terpėje tai artimas CP-1257 kodavimui bet su pakeitimais.
Aistika RU tai šriftas su rusiškomis raidėmis, kurių kodavimas atitinka standartą ISO/IEC 8859-5, Windows terpėje kodavimas žinomas CP-1251 Cyrillic vardu.
Aistika RU Accent, tai šriftas su rusiškomis kirčiuotomis raidėmis, kurių kodavimas Windows terpėje  artimas CP-1251 Cyrillic kodavimui bet su pakeitimais .


Windows® ir Microsoft® yra registruoti Microsoft korporacijos prekiniai ženklai;
Unicode® yra registruotas Unicode, Inc. prekinis ženklas;
Aistika® yra registruotas UAB „Fotonija“ prekinis ženklas.

Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas