Į pradžią ProduktaiMAINUKAI

MAINUKAI

Tai alternatyva programai „Juodos avys“ su platesnėmis galimybėmis, kuri leidžia tikrinti ir taisyti lietuvių kalbos tekstus bei kitų kalbų tekstus (pvz.: EN, FR, DE, PL, RU, ES...) nenaudojant MS Office programų, nes tai vykdoma MAINUKŲ languose. Į langą įkopijuotą anglišką tekstą galima išversti į lietuvių kalbą, saugoti ir greitai panaudoti dažnai naudojamus tekstų fragmentus (pvz. kodus, adresus, nuorodas, standartinius atsakymus ir t.t.), galima laikyti nepaslepiamą langelį su reikalingu tekstu virš visų kitų aktyvių programų langų (praverčia programuojant), o perkrovus kompiuterį paliktas langas su tekstu atsiranda ekrane be papildomų veiksmų (tinka priminimams). Yra galimybė tekste pasižymėtą lotynišką raidę greitai pakeist į reikiamą variantą su diakritiniu ženklu (pvz: a –> ąàáâãäå...), specialios virtualios klaviatūros pagalba rašyti kompozicines sekas (unikalius simbolius komponuojamus iš kelių ženklų, pvz. kirčiuotas raides), surasti ir nušveplinti lietuviškus (o rusiškus transliteruoti) failų ir katalogų vardus. Programa MAINUKAI ženkliai pagreitina darbus su tekstine informacija, o ypač kopijuojant ir sukeliant tekstus iš įvairiausių šaltinių į dokumentus ruošiamus skirtingomis programomis, nes pašalinami visi nereikalingi kitų programų formatavimo pėdsakai. Programa gali būti diegiama į Windows® XP, Vista, 7, 8, 8,1 ir 10 terpes.

© UAITB „Fotonija“, 2005-2014.
© Marius Žemaitis, 2014.
© Jonas Vaičiulis, 2014.
© Danielius Algirdas Ralys, 2014.
© Virginijus Dadurkevičius, 2014.
Text capture GDI hook technology © 2004-2011 by Deskperience. All rights reserved.
OCR technology by Google's Tesseract (http://code.google.com/p/tesseract-ocr/).


Detalus aprašymas

Dirbant kompiuteriu dažnai tenka rinkti įvairius tekstus, kuriuos reikia apjungti į vieną visumą juos kopijuojant iš labai skirtingų programų langų. Per iškarpinę (clipboard) atkeliaujantys tekstai dažniausiai būna su formatavimo pėdsakais bei kitais nereikalingais elementais, kurie apsunkina informacijos mainus tarp skirtingų programų. Ruošiant raštus ar duomenų bazes dažniausiai būtina turėti tik švarią tekstinę informaciją iš įvairiausių šaltinių, sudėlioti tekstus, ištaisyti įvairių kalbų rašybos klaidas, įrašyti retai naudojamas kitų kalbų raides, sudėti diakritinius ženklus ir panašių procedūrų. Labai paranku ekrane matyti nukopijuotų arba dažnai naudojamų tekstų epizodus, kurių nepaslepia programa su kuria dirbama. Šių ir panašių problemų sprendimui yra skirta programa „Fotonijos rašto asistentas MAINUKAI“.

Programos pavadinimas MAINUKAI kilo iš proceso esmę nusakančio žodžio „mainai“.  MAINUKAI padeda greičiau ir patogiau paruošti raštus naudojant mišraus formato, įvairių kalbų ar skirtingos kilmės tekstų fragmentus. MAINUKAI visapusiškai patobulina „kopijuok ir įterpk“ (Copy-Paste) procesą bei informacijos įvedimą įvairiuose programų laukuose ir formose.


Naudingiausios funkcijos ir savybės trumpai:

MAINUKAI iš iškarpinės gali paimti švarų tekstą (be formatavimo), kuris įrašomas į automatiškai atsinaujinantį istorijos sąrašą. Šiuos tekstus, esančius istorijos sąraše (TXT arba RTF formatu), galima redaguoti, išsaugoti failuose, spausdinti, trinti arba pažymėti kaip saugotinus.

Ctrl+Alt+F8 deriniu (nusistatomas) arba spragtelėjimu ant piktogramos užduočių juostoje pateikiamas langas su paskutiniu kopijuotu tekstu.

Ctrl+Alt+F7 deriniu (nusistatomas) iškarpinėje esantis tekstas išvalomas nuo visų formatavimo žymių.

Ctrl+Alt+F9 deriniu (nusistatomas) iškarpinėje esantis tekstas konvertuojamas į lotyniškas raides (lietuviškas tekstas nušveplinamas, kirilicos raidės transliteruojamos).

Ctrl+Dešinio pelės mygtuko deriniu (nusistatomas) tekstas esantis po pelės žymekliu (iš kai kurių programų langų) paimamas ir pateikiamas MAINUKŲ lange.

Anglišką tekstą, esantį MAINUKŲ lange, galima automatiškai išversti į lietuvių kalbą (reikalingas interneto ryšys su vieša VDU mašininio vertimo paslauga).

MAINUKŲ lange veikia rašybos tikrinimas lietuvių kalba ir kitomis kalbomis (EN, FR, DE, PL, RU, ES...), kurios turi atviro kodo HUNSPELL žodynus (galima pridėti kitus).

Kompiuteryje galima vykdyti failų paiešką, kurių pavadinimuose yra lietuviškos ir kirilicos raidės, o suradus – pakeisti į lotyniškas (šveplinama arba transliteruojama).

MAINUKŲ programos galimybės: 

Programa gali startuoti kartu su Windows OS;
Langas veikia režime „Visada viršuje“ (gali būti permatomas) todėl ten esanti informacija matoma dirbant su kita programa;
Lange rodomo teksto šriftas pasirenkamas savo nuožiūra;
Tekstus į langą ima iš iškarpinės RTF arba TXT formatu;
Tekstai įkeliami iš failų RTF, TXT, DOC,  HTM, WPS ir kitų formatų;
Tekstai išsaugomi failuose įvairiais formatais TXT, RTF, DOC,  HTM, WPS...;
Tekstai iš skirtingų iškarpinių gali būti atveriami skirtinguose languose;
Lange esantį tekstą galima spausdinti;
Dažniausiai naudojamos funkcijos vykdomos klaviatūros klavišų ir pelės mygtukų deriniais;
Veikia įvairių kalbų tekstų rašybos tikrinimas (pvz.: lietuvių, rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, ispanų ir t.t);
Galima savarankiškai įtraukti ir kitų kalbų rašybos tikrinimo priemones veikiančias atviro kodo HUNSPELL žodynų pagrindu;
Nuo raidžių pašalina diakritinius ženklus paliekant tik lotyniškas raides;
Kirilica rašytas tekstas transliteruojamas į lotyniškas raides;
Pažymėtą tekstą galima pakeisti didžiosiomis raidėmis ir atvirkščiai arba didžiąją pakeisti tik pirmąją žodžio raidę (ABC, abc, Abc);
Virtuali ekraninė klaviatūra lietuvių, anglų  ir rusų kalbos tekstams rašyti;
Virtualios klaviatūros diakritinių ženklų klavišais galima rašyti raides kompozicinėmis sekomis (pvz. kirčiuotas raides);
Tekstus, esančių ties pelės žymekliu, iš daugelio programų langų galima automatiškai įkelti į MAINUKŲ langą  (pavienius žodžius arba pastraipas);
Tekstai istorijos sąraše gali būti fiksuojami saugojimui ir bet kada panaudojami;
Tekstai, kurie buvo nukopijuoti į iškarpinę ir tekstai panaudoti MAINUKŲ languose, saugomi atskiruose istorijos sąrašuose;
Lange su RTF formato tekstu veikia tekstų redagavimo priemonė su formatavimo galimybėmis;
Tekste pažymėtai vienai raidei siūlomi galimi raidės keitimo variantai su diakritiniais ženklais;
Angliškas tekstas verčiamas į lietuvių kalbą su internetine mašininio vertimo priemone;
Failų pavadinimai, kuriuose yra lietuviškos ir rusiškos raidės, gali būti keičiami į lotyniškus (šveplinama arba transliteruojama);
Išsamus programos aprašymas;
Automatinis programos naujinimas.

Minimalūs reikalavimai kompiuteriui:

  • Klaviatūra, pelė
  • Apie 60 MB laisvos vietos kietajame diske diegimo metu

Reikalavimai programinei įrangai:

  • Operacinė sistema Windows® XP SP2/Vista/7/8/8.1/10

Partneriams
Prisijungti
Produkto registravimas
Produkto naujinimas